hội viên
Ông Đỗ Thanh Hùng - Chủ tịch CLB
Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung Long An.
Ông Tô Ngọc Ngời - Phó Chủ tịch Thường trực CLB
- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty VINAFOR SAIGON JCO.
Ông Nguyễn Văn Liêm - Phó Chủ tịch CLB
Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thanh Niên.
Ông Tào Văn Nghệ - Phó Chủ tịch CLB
Chủ tịch Hội Khách Sạn TP.HCM.
Ông Lê Văn Cam - Phó Chủ tịch CLB
- Chủ tịch Kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL
Ông Phạm Thanh Hùng - Phó Chủ tịch CLB
- Chủ tịch Kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh Doanh VLXD FICO
Ông Nguyễn Đình Đạt - Phó Chủ tịch CLB
- Chủ tịch HĐTV Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quân Đạt 
Ông Phan Đình Tân - Phó Chủ tịch CLB
Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Hoàn Cầu.
12