Công văn thành lập

CLB DOANH NHÂN BÌNH ĐỊNH                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TẠI TP. HỒ CHÍ MINH                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                     ------------

                                                                                                                     Tp.HCM, ngày 15 tháng  04  năm 2014

 

Kính gởi:  

   Nhằm đoàn kết, tập hợp và liên kết sức mạnh các doanh nhân người Bình Định tại TP. HCM; Tạo điều kiện giao lưu, giao thương, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và hổ trợ cho sự phát triển họat động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp của Doanh nhân người Bình Định tại TPHCM; cũng như Kết nối Doanh nhân Bình Định cùng chung tay góp sức cho các họat động xã hội từ thiện, phát triển  kinh tế xã hội quê hương Bình Định, Câu lạc Bộ Doanh nhân Bình Định tại TPHCM đã đựơc thành lập        ( theo quyết định 1380/QĐ-HH của Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM)

   Câu lạc bộ Doanh nhân Bình Định tại TPHCM đã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động từ ngày 05/10/2012. Trong năm 2013 Câu Lạc bộ tổ chức nhiều hoạt động hổ trợ Hội viên và nâng cao uy tín của Câu lạc bộ đối với cộng đồng doanh nhân tại TPHCM và tại quê nhà ( kèm báo cáo hoạt động năm 2013). Câu lạc bộ đã được chủ tịch uỷ ban nhân dân TPHCM tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm  2013, được công nhận là đơn vị xuất sắc vững mạnh nhất cụm 9 của Hiệp Hội Doanh nghiệp TPHCM ( Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM có 7000 hội viên, chia thành 9 cụm), nhận bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định vì thành tích xuất sắc trong hoạt động đóng góp xây dựng quê hương Bình Định năm 2013

   Tiếp tục phát huy thế mạnh đó, từ đầu năm 2014, Câu lạc bộ đã tổ chức về Tỉnh Bình Định trao nhà cho hộ thanh niên nghèo tại An Nhơn; thăm, tặng quà cho các em khiếm thị tại Trung tâm bảo trợ xã hội Đồng tâm, Bình Định. Hổ trợ và vận động tài chính tổ chức Ngày hội người Bình Định tại TPHCM;  tham quan, gặp gỡ nghe trao đổi kinh nghiệm từ Anh Lê Phước Vũ- Chủ tịch Cty Tập Đoàn Tôn Hoa Sen, Đặc biệt là tổ chức thành công chuyến tham quan công tác tại Myanmar với 24 thành viên… trong thời gian tới, Câu lạc bộ sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động để hổ trợ hội viên nâng cao năng lực kinh doanh, kết nối hợp tác kinh doanh, đóng góp cho hoạt động Đồng hương, chung tay xây dựng quê hương Bình Định và khằng định uy tín của CLB đối với cộng đồng Doanh nhân, Doanh nghiệp người Bình Định tại TPHCM và Doanh nhân, Doanh nghiệp TPHCM

   Trong thời gian tới, Câu lạc bộ sẽ triển khai nhiều hoạt động để đáp ứng nhu cầu Hội viên và khằng định uy tín của CLB đối với cộng đồng Doanh nhân, Doanh nghiệp người Bình Định tại TPHCM và Doanh nhân, Doanh nghiệp của TPHCM

                                                    TM. BAN CHẤP HÀNH CLB                

                                                                    Chủ tịch