hội viên
Ông Nguyễn Văn Liêm - Chủ tịch CLB
Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thanh Niên.
Ông Tô Ngọc Ngời - Phó Chủ tịch Thường trực CLB
- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty VINAFOR SAIGON JCO.
Ông Hồ Ngọc Tiên Trung - Phó chủ tịch CLB
Giám đốc Nha Khoa Đại Nam & Bệnh viện thẩm mỹ Đại Nam
Ông Phạm Khắc Toàn - Phó Chủ tịch CLB
Giám đốc công ty Đất Võ
Ông Lê Văn Cam - Phó Chủ tịch CLB
- Chủ tịch Kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL
Ông Phạm Thanh Hùng - Phó Chủ tịch CLB
- Chủ tịch Kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh Doanh VLXD FICO
Ông Nguyễn Đình Đạt - Phó Chủ tịch CLB
- Chủ tịch HĐTV Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quân Đạt 
Ông Phan Đình Tân - Phó Chủ tịch CLB
Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Hoàn Cầu.
Ông Lê Gia Phước - Phó Chủ tịch CLB
- Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phước lộc
12